Видеа

Корисно видео за монтажа на одводни канали

 

Корисно видео за подготовка на главна структура на базен

 

Корисно видео за поставување на ПВЦ фолија на вертикални ѕидови од базен

 

Корисно видео поставување на ПВЦ фолија на скали од базен

 

Корисно видео за поставување на ПВЦ фолија на дното на базенот

 

Корисно видео за додатоци и завршна обработка на базен

 

Финиширан базен со ПВЦ фолија