За Нас

Бизнис Центар Адинг ДООЕЛ е членка на групацијата АДИНГ основана  во 1991 година како нејзин прв профитен центар. Основната дејност на Бизнис Центар Адинг е трговија на големо со градежни материјали. Структурата на производи која е застапена во продажната палета на Бизнис Центар – Адинг е за потребите на градежништвото.

Ние ви нудиме: 

 • Производи од декоративен ПВЦ, подпрозорски окапници, аголни подни лајсни, ѕидни декоративни панели, стрејна декоративна ламперија
 • Градежна опрема и алат
 • Бетонски одводни канали и шахти
 • Кровни мембрани (ТПО и ЕПДМ од компанијата Firestone)
 • Геотекстил
 • Материјали за ињектирање и системи за водонепропусност
 • Профили за дилатација
 • Бутилна самолеплива лента за хидроизолација
 • Полипропиленски вакна за кошулици и бетони
 • Метални влакна за бетон
 • ПВЦ Траки за хидроизолација (Фугенбанд)
 • Челични фибри
 • Системи за зелени кровови
 • ПВЦ елементи за градежништво и инфраструктура
 • ПВЦ мембрани за хидроизолација
 • ПВЦ подни плочи