Материјали за ињектирање и системи за водонепропусност

 

Плочник Т.Ц. Порта Влае, Скопје.
Изведувач „Хидро арт“ Делчево.
Употребени материјали: PVC темелна фолија Flagon BSL 2.0mm + кит Pur-o-Flex 600ml grey + PU хидроизолација

 

Приватен станбен објект во Скопје, спречување на капиларна влага
Вградени материјали: Contractor 1U, Pur-o-Crack, Pur-o-Clean
Изведувач: Инвест А

 

Железничка станица -Скопје. Изведувач: Инвест - А.
Вградени материјали: Proofmate-fd foil, Хиперсил, Хипердезмо, SIP 40/35 (запривач), F.AL-PL 50 (завршна лајсна)

 

Емпорио Бизнис-Центар. Изведувач - Инвест - А. Вградени материјали: Hydrotite и Pur-o-flex.

 

Инјектирање Адинг - имплементирани материјали Pur-o-Crack, Pur-o-Rip и Pur-o-Stop.

 

КЕК, Косово. Изведувач: РЕКО Инженеринг

 

Станбен објект Космос