ПВЦ мембрани за хидроизолација

 

Еко населба „Александрија“, Скопје.
Изведувач Инвест А.
Употребени материјали: PVC темелна мембрана Flagon BSL 1.5mm и Flagon BSL 2.0mm, и Геотекстил Изотекник 3000 Poliester non-woven 300gr.

 

Плочник Т.Ц. Порта Влае, Скопје.
Изведувач „Хидро арт“ Делчево.
Употребени материјали: PVC темелна фолија Flagon BSL 2.0mm + кит Pur-o-Flex 600ml grey + PU хидроизолација