Одводни системи и канали Graspointner

 

Бензинска станица „Лук Оил 026 BS Ацо Шопов, Скопје. Изведувач „Јова Петрол“. Вградени се бетонски каналиBGU-Z 150/0 и гусани решетки NW150 D400kn. Година: 2015

 

Објект: Лукоил. Изведувач: Алфа Проект - Гевгелија. Локација: Струмица 

 

Бензинска станица Лук Оил 022 BS Ацо, Скупи. Изведувач „Аполо инженеринг“. Вградени се бетонски канали BGU-Z 150/0 и гусани решетки NW150 D400kn. Година: 2014

 

Објект: Лукоил. Изведувач: Алфа Проект - Гевгелија. Локација: Автопат граничен премин Богородица.

 

New Pilot Center - Изведувач: Глобочки - Скопје. Поставени бетонски канали од Graspointner.

 

Дет-Оил Куманово

 

Мотоцентар - центар за гуми, Скопје

 

Плоштад Кавадарци, Македонија