Геогрид (геомрежа)

Геосинтетски материјал што се користи за зајакнување на почви и слични материјали. Најчесто се користи за зајакнување на потпорни sидови, подбази или подлоги под патиштата или конструкциите. Геомрежите се силни при напнатост. Може да пренесат сили на поголема површина.