F5400

Краток опис

Двокомпонентна кашеста емулзија од цементна база модифицирана со додавање пластична емулзија. Се користи за заптивање на притисочна и непритисочна вода.

F5400

Кликнете два пати за целосен приказ на сликата

Zoom Out
Zoom In

Повеќе прикази

Детали

Цементен инјекционен материјал

Преземи технички лист