Геотекстил полипропиленски

OR

Краток опис

Геотекстил полипропиленски 150гр/200гр/250гр/300гр/500гр/800гр. Основна функција: заштита, стабилизација, сепарација, дренажа и филтрација на почва.

Геотекстил полипропиленски

Кликнете два пати за целосен приказ на сликата

Zoom Out
Zoom In

Повеќе прикази

Детали

Геотекстил полипропиленски 150гр/200гр/250гр/300гр/500гр/800гр Преземи каталог