ПП Фибер влакна 12мм

OR

Краток опис

Полипропиленски фибер влакна


Преземи каталог

ПП Фибер влакна 12мм

Кликнете два пати за целосен приказ на сликата

Zoom Out
Zoom In

Повеќе прикази

Детали

Полипропиленски фибер влакна

1. Специјално дизајнирани и произведени ПП мултифиламентни фибри.
2. ПП фибер влакната за бетон се Класа 1а микрофибри
3. Боја: бела
4. Форма: цилиндрично фибер влакно
5. Дијаметар: во просек 25 μm по фибер влакно
6. Должина: 3mm, 6mm, 9mm, 12mm итн. (делива со 3)
7. ПП фибер влакната за бетон ги исполнуваат барањата од Директивата на ЕУ за градежни производи 89/106/EEЗ и спецификациите од Европскиот стандард BS EN 14889-2: 2006 (Систем за атестирање 3: Табела ZA.1)

Преземи каталог