Бентотекс

Краток опис

Геосинтетска бентонитна хидроизолација за темелење на објекти. Функционира како глинена мембрана која во допир со вода набабрува и спречува продор на вода.

Бентотекс

Кликнете два пати за целосен приказ на сликата

Zoom Out
Zoom In

Повеќе прикази

Детали

Бентотекс