F7200

Краток опис

Цементен инекционен кит. Се користи за заштита од воден притисок и истечни води.

F7200

Кликнете два пати за целосен приказ на сликата

Zoom Out
Zoom In

Повеќе прикази

Детали

Цементен инјекционен материјал

Преземи технички лист