Bitucoat BF Tape

Краток опис

Битуменска лента. Се користи за зајакнување конструкции и подвижни дилатации.

Bitucoat BF Tape

Кликнете два пати за целосен приказ на сликата

Zoom Out
Zoom In

Повеќе прикази

Детали

Битуменска лента

Преземи технички лист