Геотекстил полиетиленски

OR

Краток опис

Геотекстил полиетиленски 150гр/200гр/250гр/300гр/500гр/800гр. Основна функција: заштита, стабилизација, сепарација, дренажа и филтрација на почва.

Геотекстил полиетиленски

Кликнете два пати за целосен приказ на сликата

Zoom Out
Zoom In

Повеќе прикази

Детали

Геотекстил полиетиленски 150гр/200гр/250гр/300гр/500гр/800гр